Следващо отваряне!

Следващо отваряне!

  • IMG_3668.jpg
  • IMG_3693.jpg
  • IMG_3664.jpg
Хотел "Берта" ще бъде затворен от 5 до 28 декември за разширяване.